W kwietniu, w  malowniczej scenerii Skansenu w Nagawkach, zorganizowaliśmy dla Sekretariatu Regionalnego Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego - Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich szkolenie z zakresu budowania strategii komunikacji i praktyk komunikacji, w tym współpracy z mediami.

Dwudniowe szkolenie poprowadzili: Barbara Sokołowska-Urbańczyk - Prezes Agencji SBS oraz Marcin Wąsiewicz - dziennikarz.